V. Magyarországi Fotoszintézis Konferencia és Fotoszintézis Iskola

2003. szeptember 15-16.
Noszvaj
Kastélyszálló és Oktatási Központ
3325 Noszvaj Dobó út 10.


A konferenciát a Debreceni Egyetem, TTK Növénytani Tanszéke rendezi a Fotoszintézis Élet a Fényből Alapítvánnyal közreműködve.

Levélcím: Debreceni Egyetem, TTK Növénytani Tanszék
4010 Debrecen Egyetem tér 1. Pf.14
Honlap: www.fotoszintezis.hu

A konferencia szervezői:

A konferencia támogatója:
FVM Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet 3301 Eger, Pf. 83.

PROGRAM

Szeptember 15. (hétfő)
 900 - 1100 Érkezés, regisztráció
1100 - 1130 A konferencia megnyitása
1130 - 1300 Előadások
1300 - 1430 Ebéd
1430 - 1600 Poszter szekció
1600 - 1730 Előadások
1830 - 1900 A De la Motte-kastély megtekintése
1900 - Fogadás

Szeptember 16. (kedd)
 900 - 1220 Előadások
1220 - 1340 Ebéd
1340 - 1520 Előadások
1520 - 1540 A konferencia zárása

RÉSZLETES PROGRAM

Szeptember 15. (hétfő)
1100-1130 A konferencia megnyitása
Borbély György a Debreceni Egyetem Természettudományi Kar dékánja
Garab Győző a Fotoszintézis Élet a Fényből Alapítvány kuratóriumának elnöke

Elnök: Borbély György

1130-1200 Garab Győző
Szerkezeti stabilitás és flexibilitás. Termo-optikai effektus.

1200-1230 Vass Imre, Máté Zoltán, Kós Péter, Puskás László
DNS mikrochip technika alkalmazása génszintű stresszválaszainak vizsgálatában.

1230-1300 Kós Péter, Vass Imre
Cianobakteriális génexpresszió vizsgálata kvantitativ RT PCR technikával

1300-1430 Ebéd

Elnök: Mészáros Ilona

1430-1600 Poszterszekció

1600-1630 Szigeti Zoltán
Fluoreszcencia leképezési technikák növényeknél

1630-1700 Janda Tibor, Szalai Gabriella, Páldi Emil
Alacsony hőmérséklet hatásainak vizsgálata termolumineszcenciával

1700-1730 Nagy Zoltán, Weidinger Tamás, Czóbel Szilárd, Balogh János, Tuba Zoltán
Növénytársulás és ökoszisztéma fotoszintézis és légzés mérése négyzetméteres és hektáros térléptékben: metodika és néhány eredmény.

1830- Kastély látogatás

1900- Fogadás borkóstolóval

Szeptember 16. (kedd)

Elnök:Vass Imre

900-930 Böddi Béla
A zöldülés- és a plasztiszdifferenciálódás szervezettani és szövettani változatossága (A NADPH:protoklorofillid oxidoreduktáz natív szerveződésének variációi.)

930-1000 Gombos Zoltán, Sallai Anna, Kovács László, Domonos Ildikó
A foszfatidilglicerin funkcionális és szerkezeti szerepe fotoszintetizáló szervezetekben

1000-1020 Domonkos Ildikó, Przemyslaw Malec, Sallai Anna, Kovács László, Kunihiro Itoh, Isamu Sakurai, Hajime Wada, Shigeru Itoh, Gombos Zoltán
A foszfatidil-glicerol szerepe a cianobakteriális fotoszintetikus reakciócentrumok oligomerizációjában.

1020-1100 Szünet

Elnök: Garab Győző

1100-1120 Cser Krisztián, Vass Imre
Sugárzásos és sugárzás nélküli töltésrekombinációs folyamatok a fotoszintézis második fotokémiai rendszerében

1120-1150 Sárvári Éva, Gáspár László, Fodor Ferenc, Cseh Edit
Cd és Pb hatása a klorofill-proteinek akkumulációjára magasabbrendű növényekben

1150-1220 Báló Borbála, Bodor László, Mustárdy László
Vírus és gazdanövény kapcsolata. A GFLV hatása a Chardonnay levelének fotoszintézisére

1220-1340 Ebéd

Elnök: Nagy Zoltán

1340-1410 Zsófi Zsolt, Nagy Zoltán, Báló Borbála
Az egyenlőtlen csapadékeloszlás hatása a Chardonnay (Vitis vinifera L.) szőlőfajta fiziológiai folyamataira

1410-1430 Láposi Réka, Veres Szilvia, Gáspár Angéla, Mile Orsolya, Bai Edit, Mészáros Ilona
A természetes UV-B sugárzás kiszűrésének hatásai bükk (Fagus sylvatica L.) és a magas kőris (Fraxinus excelsior L.) csemeték fotoszintézis aktivitására és pigmentösszetételére

1430-1450 Veres Szilvia, Mile Orsolya, Tóth, R.Viktor, Láposi Réka, Gáspár Angéla, Mészáros Ilona
A fotokémiai aktivitás és a xantofill-ciklus interspecifikus és szezonális variabilitása homokpusztagyep fajoknál

1450-1520 Kalapos T., Mojzes A., Kovács E., Kovács-Láng E.
Terepi kísérlet hő-és szárazságkezelés hatásai különböző funkcionális típust képviselő homokpusztai évelők fotokémiai tulajdonságaira: előzetes eredmények

1520-1540 A konferencia zárása

POSZTEREK

1. Barta Csengele, Vass Imre, Hideg Éva
A szuperoxid diszmutáz szerepe UV sugárzás által dohány levelekben indukált oxigén szabadgyökök eltávolitásában

2. Dulai Sándor, Orbán Sándor, Csizi Katalin és Molnár István
A csökkenő víztartalom hatása a fotoszintetizáló apparátus hőmérsékleti stabilitására árnyék- és fényakklimált Homalothecium lutescensben

3. Gáspár László, Molnár István, Stéhli László, Terstyánszky Anna, Galiba Gábor, Sárvári Éva
A fotoszintetikus apparátus strukturális ás funkcionális változásai búza és aegilops genotípusokban ozmotikus stressz hatására

4. Jávorfi Tamás, Menczel László, Erostyák János, Garab Győző
Eljárás és kísérleti berendezés természetes vizek pigmenttartalmának nagyérzékenységű spektrofotometriás meghatározására

5. Kovács László, Zsíros Ottó, Gombos Zoltán, Sas Klára, Garab Győző, Eva Danielsen
Short-term cadmium effect on photosynthesis int he cyanobacterium, Synechocystis PCC 6803 involves a thylakoid associated protein with carbonic anhydrase characteristics

6. Márton Zs., Kósa A., Böddi B.
A fotokémiai aktivitás növekedése a DOR alegységek makrodoménné való szerveződése következtében

7. Mikóné Hamvas Márta, Veres Szilvia, Mészáros Ilona, Gáspár Angéla, Vasas Gábor, Máthé Csaba és Borbély György
Cianotoxin (microcisztin-LR) hatása a mustár csíranövények sziklevelének pigmentösszetételére és fotoszintetikus aktivitására

8. Nyitrai Péter Bóka Károly, Gáspár László, Sárvári Éva, Keresztes Áron
Kis dózisú stresszorok stimuláló hatása levágott bab levelek fejlődésére

9. Oláh Viktor, Cseke Georgina, Veres Szilvia, Gáspár Angéla, Lakatos Gyula, Mészáros Ilona
Cd, Cr (VI), és glifozát hatása a növekedési és klorofill fluoreszcencia paraméterekre békalencse-tesztekben

10. Péli E.R., Juhász A., Balogh Jóbel Sz., Fóti Sz., Nagy Z., Tuba Z.
Festucetum vaginatae danubiale társulás szénmérlegének hosszútávú vizsgálata

11. Pintér K., Tuba Z., Nagy Z., Barcza Z., Weidinger T., Czóbel Sz., Tarczay K., Fóti Sz., Balogh J.
Éves szénmérleg becslése fűfelszín felett

12. Réti K., Balogh J., Helyes L., Tuba Z
A paprika (Capsicum annuum L.) produkciójának és ökofiziológiai paramétereinek változásai emelt CO2-szint hatására

13. Sass László, Hideg Éva, Vass Imre és Kozi Asada
A fotoszintetikus elektrontranszport változása Cladonia convoluta zuzmók kiszáradása és újranedvesedése során

14. Solymosi Katalin, Lenti Katalin, Beata Mysliwa-Kurdziel, Schay Gusztáv, Fidy Judit, Kazimerz Strzalka, Böddi Béla
A Hg2+ hatása a NADPH:protoklorofillid oxidoreduktáz makrodomének szerveződésére és működésére.

15. Szepesi Ágnes, Tari Irma
A fotoszintetikus hatékonyság szerepe a szalicilsavval előkezelt paradicsom növények sóstressz akklimatizációjában

16. Szilárd András, Sass László, Vass Imre
A fotoszintézis vízbontó rendszerének károsítása látható UV Fényimpulzusok által

17. Terstyánszky Anna, Gáspár László, Fodor Ferenc, Nyitrai Péter, Hoffmann Borbála, Sárvári Éva
Különböző Triticum aestivum és Aegilops biuncialis fajták szárazságtűrésének összehasonlítása

18. Ughy Bettina és Ajlani Ghada
Synechocystis PCC 6803 cianobaktérium törzs fikobiliszóma rúdkötőfehérje mutánsok

19. Várkonyi Zsuzsanna, Sashka B. Krumova, Stefka G. Taneva, Garab Győző
Termooptikai eredetű szerkezetváltozások analízise tilakoid membránokban DSC és CD mérésekkel
Vissza